Slow travel – ett mindfullt sätt att resa på

Vi skapar och utvecklar som bäst TravelFor – en online reseplattform för hållbart resande. Medan plattformen är under uppbyggnad vill vi upptäcka, testa och undersöka några off-the-beaten-track destinationer som vi tror blir intressanta och spännande kommande resmål. 

Slow travel resenären reser i en kontemplativ rytm och i långsam takt, reflektivt med öppet sinne och hjärta, med omtanke, engagemang och ansvar. Vi är öppna för det oväntade mötet och de oförutsedda upplevelserna. Vi försöker vara uppmärksamma på hur vårt resande påverkar de personer som vi möter på resan liksom de platser vi besöker och hur den påverkar oss själva personligen.

Kom med på våra slow travel resor om du vill se nya platser och utforska nya kulturer på ett sätt som är mindre stressande för dig, mer respektfullt för lokalbefolkningen och skonsammare för miljön.

Högsåra slow-down-resa

Annonser